Autor

Autor

AT / CZ / BE

post-punk * egg punk

 

 CZ:

Starý televizor šumí, zrnění obrazovky je jen nejasně tušitelné pod vrstvou stékající vazké tekutiny. Kdo chvíli vydrží, dočká se, přenos z podzemí vídeňské hudební scény se naladí včas a samovolně. Nejpěknější sklíčka odrolená z mozaiky post-punkové historie v něm dohromady skládá čtveřice Autor. Angel, Dominik, Hannah a Johny patří k prověřeným tvářím středoevropské nezávislé scény, paleta jejich kapel je až podivuhodně bohatá: Gomme, Pitva, Parasite Dreams, Raw Deal, Hysterica, Franca Sol, Agit, etc. . Na dva roky starý debut navázali letos na jaře intenzivní kazetou Nektar. A ukazují, že i poněkolikáté prosývané post-punkové vlivy stále ještě dokáží odhalit valounky zlata, zvlášť když se pomrkává směrem do Austrálie a osmdesátek. Melancholie podáváná s naléhavostí - bez zbytečných křečí a manýristických kudrlinek, která by se s přehledem vyjímala jako otvírák další edice Killed By Deathrock.

 

EN:

The old TV is fizzing, the grain of the screen only vaguely perceptible beneath a layer of oozing, viscous fluid. Those who can hold on for a while will get there, the transmission from the underground Viennese music scene tuning in on time and spontaneously. The most beautiful slides, unfolded from the mosaic of post-punk history are pieced together by the quartet called Autor. Angel, Dominik, Hannah and Johny are among the proven faces of the Central European do-it-yourself indie scene, and their palette of bands is uncannily rich: Gomme, Pitva, Parasite Dreams, Raw Deal, Hysterica, Franca Sol, Agit, etc. They followed up their two year old debut release with the intense Nektar EP tape this spring. And they show that even frequently reused post-punk influences can still reveal pieces of gold, especially when winking towards the Australian indie scene and the 80s. Melancholy delivered with urgency - without unnecessary spasms and mannerist frills. Melancholy, which would easily stand out as the opener of another Killed By Deathrock compilation.

 

Bandcamp