XDZVØNX

xDZVØNX

Wroclaw, PL

dark wave * electro * techno * pop

Polské duo xDZVØNx propojuje pop, temnou elektroniku, synthwave, trap, noise i techno s vlivy vycházejícími z ortodoxně sakrální i tradiční hudby slovanských národů. V roce 2018 vydala kapela diy kazetové demo TAPE_01, následované EP Mayko. Loni vydali album Everything We Dreamt About a letos v lednu dzvoncore.jpg 贝 尔.  xDZVØNx jsou součástí uměleckého kolektivu TROPY, který se věnuje brutalismem inspirovanému glitch artu.

*****

xDZVØNx is a sacral noise pop duo formed in 2017 in Wroclaw, Poland. Music of group is mix of dark electronic, synthwave, trap, noise and techno on the one hand, but is also influenced by orthodox sacral and traditional music from slavic countries. In 2018 band released their DIY demo album TAPE_01 (which was available actually as tape only) followed by EP Mayko. Last year the duo released the album Everything We Dreamt About folloed by the latest release dzvoncore.jpg 贝 尔 from this Jaunuary. The group is a part of  the TROPY art collective which deals with glitch art and reveals inspiration in brutalistic architecture. 


Facebook / Instagram / Bandcamp