FLUFF 2023: ticket info (updated)

FLUFF 2023: ticket info (updated)

(česky níže)

 

GENERAL INFO ABOUT THE TICKETS AND PRESALE:

 

Fluff will take place from Thursday 27th July to Saturday 29th July 2023 (Thursday will be a regular festival day, not just a warm-up as in previous years).

 

TICKETS IN PRESALE:

✦ Presale of the full festival tickets starts on 16th November 2022  >> HERE

✦ Full festival tickets purchased between 16th November 2022 - 30th April 2023: 2000 CZK.

✦ Full festival tickets purchased from 1st May 2023 onwards: 2500 CZK. Tickets purchased at the festival entrance will cost the same price.

✦ Presale of one day tickets (starts on 20th June): 1200 CZK. Tickets purchased at the festival entrance will cost the same price.

✦ Presale will end on Wednesday 26th July before midnight.

✦ Tickets will be also be available at the festival entrance. 

 

TICKETS AT THE ENTRANCE:

✦ Full festival ticket: 2500 CZK / 105 EUR
✦ One day ticket: 1200 CZK / 50 EUR

We will start selling tickets on the entrance on Thursday 27th July at noon.

It is possible to pay in cash or via card. Please have ideally the exact amount (we usually sruggle with change at the beginning of the festival).

 

We understand you may not have money for the ticket. In that case, as every year, you can get in touch with us. There is a lot of work behind the organisation of the festival and maybe we can find a way how you can help us in exchange for the festival pass. (update: these positions are already full).

 

---

 

INFO O LÍSTCÍCH A PŘEDPRODEJI:

 

Fluff bude probíhat od čtvrtka 27. července do soboty 29. července 2023 (čtvrtek bude regulérní festivalový den, nejedná se tedy o warm-up jako v předchozích letech).

 

LÍSTKY V PŘEDPRODEJI:

✦ Předprodej celofestivalových lístků spouštíme 16. listopadu 2022 v 15h >> ZDE.

✦ Celofestivalové lístky zakoupené mezi 16. listopadem 2022 a 30. dubnem 2023 budou za 2000 Kč.

✦ Lístky zakoupené od 1. května 2023 dál budou za 2500 Kč. Za stejnou cenu budou i na místě na vstupu.

✦ Předprodej jednodenních lístků začíná 20. června za 1200 Kč. Za stejnou cenu budou i na místě na vstupu.

✦ Předprodej skončí před půlnocí ve středu 26. června. Lístky budou k dispozici i na místě.

 

LÍSTKY NA MÍSTĚ:

✦ Celofestivalový lístek: 2500 CZK / 105 EUR
✦ Jednodenní lístek: 1200 CZK / 50 EUR

Na místě se začnou lísky prodávat ve čtvrtek 27. června v poledne.

Je možné platit hotově i kartou. Mějte prosím ideálně přesnou částku (na začátku býváme na štíru s drobnýma).

 

Chápeme, že možná nemáš dost peněz na lístek. V tom případě nás, tak jako každý rok, můžeš kontaktovat. Za organizací festivalu je spousta práce a možná najdeme způsob, jak nám můžeš pomoct výměnou za vstup na festival. (update: tyto pozice jsou již plné)

 

---
---

FLUFF NEWSLETTER:

You can sign up HERE to our mailing list start receiving our newsletter with the most up-to-date info about the festival directly to your mailbox.

---

ZDE se můžeš zapsat na náš mailing list a začít do své schránky dostávat náš newsletter s aktuálními informacemi ohledně festivalu.