FLUFF 2023: ticket info

FLUFF 2023: ticket info

(česky níže)

 

GENERAL INFO ABOUT THE TICKETS AND PRESALE:

 

Fluff will take place from Thursday 27th July to Saturday 29th July 2023 (Thursday will be a regular festival day, not just a warm-up as in previous years).

 

✦ Presale of the festival tickets starts on 16th November 2022 at 3pm >> HERE.

✦ Tickets purchased between 16th November 2022 - 30th April 2023: 2000 CZK (approx. 80 EUR) including all fees.

✦ Tickets purchased from 1st May 2023 onwards: 2500 CZK (approx. 100 EUR) including all fees. Tickets purchased at the festival entrance will cost the same price.

✦ Presale of one day tickets will start at later point. 

 

We understand you may not have money for the ticket. In that case, as every year, you can get in touch with us. There is a lot of work behind the organisation of the festival and maybe we can find a way how you can help us in exchange for the festival pass.

 

---

 

INFO O LÍSTCÍCH A PŘEDPRODEJI:

 

Fluff bude probíhat od čtvrtka 27. července do soboty 29. července 2023 (čtvrtek bude regulérní festivalový den, nejedná se tedy o warm-up jako v předchozích letech).

 

✦ Předprodej celofestivalových lístků spouštíme 16. listopadu 2022 v 15h >> ZDE.

✦ Lístky zakoupené mezi 16. listopadem 2022 a 30. dubnem 2023 budou za 2000 Kč (zhruba 80 EUR) včetně poplatků.

✦ Lístky zakoupené od 1. května 2023 dál budou za 2500 Kč (zhruba 100 EUR) včetně poplatků. Za stejnou cenu budou i na místě na vstupu.

✦ Předprodej jednodenních lístků začne později. 

 

Chápeme, že možná nemáš dost peněz na lístek. V tom případě nás, tak jako každý rok, můžeš kontaktovat. Za organizací festivalu je spousta práce a možná najdeme způsob, jak nám můžeš pomoct výměnou za vstup na festival.

 

---
---

FLUFF NEWSLETTER:

You can sign up HERE to our mailing list start receiving our newsletter with the most up-to-date info about the festival directly to your mailbox.

---

ZDE se můžeš zapsat na náš mailing list a začít do své schránky dostávat náš newsletter s aktuálními informacemi ohledně festivalu.