Practical

!!!! FLUFF FEST 2020 is cancelled. See you next year !!!!

DATES (DATUMY): July 23rd - July 26th 2020 (23. - 26. července 2020- cancelled)

LOCATIONS (MÍSTA): Airfield Rokycany and Underdogs' Ballroom, Prague (Praha), Czechia (Česko)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUR STATEMENT: FLUFF FEST 2020 AMID CORONA VIRUS CRISIS:

NAŠE VYJÁDŘENÍ: FLUFF FEST 2020 V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE (česky viz. níže):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is where we stand with FLUFF 2020 and coronavirus pandemic. Stay safe you all!

- Right now it isn't clear how things are going to be in summer and if it will or won't be possible to put the festival on.
- Due to the number of people involved and the level of financial investment needed to organise the festival (both by us and others), we have decided to set 30 April as the deadline for making our final decision.
- As organisers, we're going to put off the big investments linked to the festival until this point to avoid more losses. We recommend that others (visitors, bands, etc.) do the same.
- Cancelling the festival later would ruin us and would mean a big risk for others too.
- We had planned to release the second wave of this year's programme in about a week's time. There's nothing stopping us from doing that – there are plenty of acts agreed but unannounced, so next week we'll let you know the new names.
- With this second wave, we were planning to launch a ticket presale, something we have never done before, but were intending to start in view of how the situation has been developing around fluff 2020 – the introduction of a new Czech law on electronic sales records for festivals, setting the capacity of the festival, etc. We won't be launching the presale unless it is clear the festival is going ahead.
- By 30 April at the latest we will let you know if the festival is going to take place or not. For us to organise the festival this year, the situation by the end of April will have to be clear that we will be able to legally put on an event of such a size and that regular international travel will be possible again.
- If this year's festival is cancelled, fluff 2020 will not take place on an alternative date and the next festival will be in summer 2021.

Stay healthy!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak to vypadá s Fluff Festem 2020?

- K dnešnímu dni neni jasné, jaká bude situace v létě a jestli bude, či nebude možné festival realizovat.
- Vzhledem k množství zainteresovaných lidí a finančním investicím nutných k uspořádání festivalu (nejen) na naší straně jsme se rozhodli stanovit 30. duben jako nejzažší termín, kdy se definitivně rozhodneme.
- My jako organizátoři do této doby odložíme velké investice spojené s festivalem, abychom eliminovali případné ztráty. Stejný krok doporučujeme i ostatním (návštěvní-kům/-cím, kapelám atd.).
- Rušit festival v pozdějším termínu by pro nás bylo likvidační a znamenalo by to nemalé riziko i pro další subjekty.
- Zhruba za týden byla v plánu druhá vlna zvěřejňování letošního programu. Je řada domluvených a ještě nezveřejněných vystupujících. Příští týden tedy zveřejníme nové jména, v tom nám nic nebrání.
- Zároveň s druhou vlnou kapel jsme chtěli spustit předprodej vstupenek. Ten na Fluff nikdy nebyl. Letos jsme ho chtěli realizovat poprvé, a to i z důvodu, abychom měli přehled, jaký je zájem o Fluff 2020, mohli případně nastavit kapacitu festivalu, a také odlehčit na místě prodej přes EET, jehož zavedení se nás letos týká. Předprodej se ale spouštět nebude, dokud nebude jisté, že se festival uskuteční.
- Nejpozději 30. dubna tedy ohlásíme, jestli se festival bude konat. Abychom mohli festival lestos uspořádat, situace koncem dubna by musela naznačovat, že bude v létě možné legálně uspořádat akci podobného rozsahu a zároveň bude možné mezinárodně cestovat, jak jsme zvyklí.
- V případě zrušení letošního festivalu se v roce 2020 fluff neuskuteční ani v náhradním termínu. Další ročník by tak proběhl až v létě 2021.

Přejeme všem pevné zdraví!!!!