Fluff 2020 weekend is here!

Fluff 2020 weekend is here!

* scroll down for English version

Je docela težký něco psát v den kdy měl bej Fluff v plným proudu. Každopádně chci poděkovat všem kdo přispěli v zorganizované sbírce. Letošní fest tím pádem tak uplně neumřel a vybrané peníze pujdou tam kde jsou potřeba. Sbírka beží do dnešní půlnoci. To kolik se vybralo peněz necham na posouzení každému z Vás. Pamatujte, že vše co se děje ve střední Evropě teď je možná docela nepříjemný, každopádně šance, že lidé přijdou o střechu nad hlavou, budou trpět hlady a nebo budou v přímým ohrožení života společně s celou svoji rodinou je velmi nepravděpodobná.

Dost možná v příštím týdnu zveřejníme první detaily o Fluffu 2021. Jsme v kontaktu s velkou částí kapel z letošního zrušenýho lineupu. Každopádně Fluff 2021 nebude přesunutej Fluff 2020. Rok je dlouhá doba. Všechna naše energie je teď soustředěná na přežití Underdogs'. Aktuální události nás dostali, jako každého, do neočekávané situace, ale věříme tomu co děláme a všechno se obrátilo od plánování a práce nad letošním festivalem k projektům budoucím.

díky, Michal

Link na sbírku: https://www.darujme.cz/projekt/1203042


It's quite hard to write something on the day Fluff should've been in full swing. Still, I want to thank everyone who's donated to the fundraiser in support of refugees. It means this year's festival is not completely dead and the money raised will go where it's needed. You can still donate until midnight tonight, Czech time. You can come to your own conclusions about the amount donated. Remember that everything going on right now in Central Europe is pretty unpleasant but the chances of people losing their homes, starving or their whole family's lives being in direct danger are pretty unlikely.

We're probably going to publish the first details of Fluff 2021 in the next week. We're in touch with most of the bands from this year's cancelled lineup but Fluff 2021 is not going to be a postponed version of Fluff 2020. A year is a long time. All of our energy right now is going into the survival of Underdogs'. Current events have meant that, like everyone else, we have found ourselves in an unexpected situation, but we believe in what we do and everything has gone from planning and working on this year's festival to future projects.

thanks, Michal

Fundraiser link: https://www.darujme.cz/projekt/1203042