It would have been Fluff21'first festival day today....

It would have been Fluff21'first festival day today....
READ FEW WORDS BY MICHAL, THE MAIN PERSON BEHIND FLUFF, ABOUT THIS YEAR'S FLUFF  FEST NOT HAPPENING AND ABOUT OUR CAMPAIGN "SUPPORT REFUGEES WITH FLUFF FEST 2021".
 
(* link to the campaign where you can contribute at the bottom of the article)
 
=======================
 
 
PŘEČTĚTE SI PÁR SLOV OD MICHALA, HLAVNÍ OSOBY STOJÍCÍ ZA FLUFFEM, O LETOŠNÍM ZRUŠENÉM ROČNÍKU A KAMPANI "POMOC UPRCHLÍKŮM S FLUFF FESTEM 2021".
 
(*link na kampaň, kam můžete přispět úplně dole)
 
 
=======================
=======================
 
ENG
 
It would have been Fluff'21 Friday today. If it made sense this summer... We decided to start working on this year's edition last winter thinking there might be a chance for covid to be “over”, but it is simply not the case. It would be irresponsible to hold the festival this year for many reasons. The festival is international event with most of the performing acts and many many visitors crossing borders. This is the essential aspect for us. If we held the festival, we would do it with covid restrictions in mind and that would have big effect on character of the event as well and the risks not only to attendees' health but also financial risks for us and all involved would be too great. We do not necessarily need to make the festival this year to proof our existence, to us or to others. We have two decades of successful events behind us and more ahead. There is no need for mass gatherings in front of stage in today's situation.
Czechia, and probably not just Czechia, has totally incompetent government. That is what pandemic showed us very clearly. The fact that most of the public ignores covid restrictions, is just the logical result of this incompetence. The society is more and more divided, and it is also being divided by the effect of covid restrictions. For some people, their lives have not changed, some lives are being devastated and some people are getting even richer. Sadly, it only prolongs the risks, more spread, virus mutation etc.
We are doing fundraising campaign to support people in Balkan refugee camps again. The campaign ends this weekend. The situation of refugees in the EU has developed into total ignorance, arrogance and aggression from EU officials supported by the public over the span of the last few years. Very light or no reaction to people like Orbán have opened the door to the new norm. The new norm is the EU officially taking active steps on the EU border that leads to many deaths. It is necessary to keep rising your voice even for unpopular issues - it is our duty to help people in need. Whatever amount you could donate would be highly appreciated and would help someone with low chance for better future. To be born in a developed, rich, and safe part of the world is the privilege which comes from destruction and theft from the other part of the world. We are building oases with no carbon footprint in exchange of burned land at the other side of the world.
We will hopefully be able to meet next summer with one crises behind us, but with many still present.
 
 
=======================
 
CZ
 
Dnes by začínal Fluff'21. Kdyby bývalo dávalo smysl takový festival tohle léto dělat. V zimě jsme se rozhodli začít festival připravovat s možností, že by pandemie covidu byla potlačena, to ale není ten případ. Letos by bylo z mnoha důvodů nezodpovědné festival organizovat. Fluff je mezinárodní akce, kde naprostá většina vystupujících a velká část návštěvníků přijiždí přes hranice. Charakter akce bylo pro nás důležité zachovat. Festival bysme organizovali dle aktuálních vládních nařízení týkajících se hygieny, a ty samotna by měla výrazný vliv na charakter akce. Rizika spojená nejen se zdravím návštěvníků, ale i finanční rizika, do kterých bysme uvedli nejen sebe, ale i další, by byla příliš velká. Nepotřebujeme nutně udělat festival, abysme dokázali sobě nebo ostatním svou existenci. Máme za sebou dvě dekády povedených ročníků a další máme před sebou. Aktuální společenské problémy nevyžadují hromadné setkání pod podiem.
Česko, a nejspíš nejen Česko, se potýká s diletantismem předváděným vládou, který pandemie dokázala naprosto obnažit. To, že společnost aktuálně naprosto ignoruje opatření proti dalšímu šíření covidu, je jen logická reakce na neschopnost vlády tuhle situaci řešit. Společnost se dále rozděluje a aktuálně se rozděluje i podle toho, jak na jednotlivce dopadají opatření. Část společnosti kromě roušek na veřejných místech opatření nepociťuje, část to likviduje a část dále bohatne. Bohužel to má za následek jen další pokračování rizika spojeného s nákazou, její další šíření, mutování apod.
Letos jsme se opět rozhodli uspořádat sbírku na pomoc uprchlickým táborům na Balkáně. Ta končí tenhle víkend. Za těch několik let, kdy to sledujeme se situace uprchlíků na hranicích EU posunula do stavu absolutní ignorance, arogance a agrese ze strany politiků EU posvěcené veřejností. Vlažná či žádná reakce společnosti Evropy na lidi typu Orbána posvětila novou normu, která vedla k tomu, že aktuálně se oficiální orgány EU na hranicích podílí na akcích vedoucí k smrti mnoha běženců. Je nutné se neustále ozývat a vracet se k tématům, jakkoliv nepopulární jsou - a lidem v nouzi jsme povinni pomáhat. Jestliže je to pro Vás tedy možné darujte jakoukoliv částku, která následně usnadní život někomu, kdo má přes sebou jen malou naději na lepší budoucnost. Narodit se v rozvinuté, bohaté, bezpečné části světa je privilegium, které pochází z plenění a okrádání té druhé části světa. Buduje si ostrůvky bez uhlíkové stopy za cenu spálené země na druhém konci světa.
Snad se budeme moci potkat v létě 2022 a alespoň jedna krize bude za náma. Mnoho dalších ale bude pokračovat.
 
=======================
=======================
 
You can donte money to the campaign "SUPPORT REFUGEES WITH FLUFF FEST 2021" HERE!
 
Přispět do kampaně "POMOC UPRCHLÍKŮM S FLUFF FESTEM 2021" můžete ZDE