Rutka Laskier

Rutka Laskier
Day: 29. 07. 2023
Stage: Psychtent

CZ

emo * screamo * post-hardcore

 

EN:

Rutka Laskier is originally a South Moravian group that named themselves after a victim of the Auschwitz concentration camp, a Polish Jewish girl who kept a detailed diary of what she saw around her for three months. In their music Rutka Laskier combine hardcore and emo with noise and ambient elements. They take influences from Czech bands like Ravelin 7 or the French emo school. Last year, after four years, they released their new album Krásná doba (Beautiful Time), a follow-up to their previous album Protiklady (Contradictions). Krásná doba was influenced by cheap bars, pawnshops, life in decaying housing projects full of drugs and booze, the escalating violence in the world, an aggressively polarised society and the pandemic that amplified all these dark human tendencies.

CZ:

Rutka Laskier je původem jihomoravská parta, která se pojmenovala po oběti koncentračního tábora Osvětim, polské židovské holčičce, která si vedla podrobný deník o tom, co za tři měsíce viděla kolem sebe. Hudebně se Rutka Laskier pohybují na hranici hardcoru a ema, obohacených noisovými a ambientními prvky. Nezapřou inspiraci u českých Ravelin 7 nebo francouzské emo školy. Loni po čtyřech letech vydali novou desku Krásná doba, kterou navázali na předchozí album Protiklady. Krásná doba byla ovlivněna brněnskými nálevnami, mosteckými zastavárnami, životem na sídlišti plném drog a chlastu, stupňujícím se násilím ve světě, agresivní polarizovanou společností a pandemií, která všechny tyto temné lidské proudy umocnila. Bylo-li předchozí LP Protiklady spíše lyrické, tak na Krásné době jsou texty více epické a bez hlubších niterních rozborů vyprávějí konkrétní příběhy skutečných lidí. Šelest stromů nahradilo střílení do lidí. Srdce bušící jako vyplašený pták nahradilo piko, maty a pornografie. Kamarádi se propadají do závislostí a dluhových pastí.

 

 

Bandcamp / Instagram / Facebook