Süllyedö Világ

Süllyedö Világ
Day: 28. 07. 2023
Stage: Psychtent

Budapest, HU

punk * post-punk

 

EN:

The origins of the Budapest-based (post) punk squad Süllyedö Világ go back to Padkarosda – probably the widest-known (and unfortunately disbanded) recent Hungarian act in DIY punk. Most of the former members of Padkarosda have reunited in Süllyedö Világ and have been following the Eastern Bloc post-punk tradition and of Hungarian 80s punk. You can enjoy them as part of the Psych Tent stage.

CZ:

Kořeny budapešťské (post) punkové party Süllyedö Világ sahají ke kapele Padkarosda – dnes již nehrajícího a pravděpodobně nejznámějšího maďarského diy punkového uskupení posledních let. Většina bývalých členů Padkarosda se dala znovu dohromady právě v Süllyedö Világ a navázala na post-punkovou tradici východního bloku a maďarského 80s punku. Na Fluffu vystoupí v rámci Psych Tentu.

 

Bandcamp