Taqbir

Taqbir
Day: 29. 07. 2023

hardcore * punk * post-punk

 

EN: 

Taqbir are a post punk band who encourage and empower North African women to be themselves. As members of a society that teaches women to stay silent, obedient, and essentially powerless, Taqbir use their music to create a space for people like themselves to freely express their anger.    

Working against a culture that deems their music and outspokenness as an insult, Taqbir have carved out a space as a punk band whose voices and images are something their younger selves, so desperately needed as an inspiration and a statement of hope. This full-force five-piece examine punk music through a riot grrrl lense, playing tribute to the female pioneers essential to the emergence of the UK punk scene such as X-Ray Spex, Bona Rays or The Slits. Taqbir’s music is crucial listening in 2023, using their voice as an act of rebellion against a young lifetime of oppressive systems.     

 

CZ:

Taqbir je (post)punková kapela původem z Maroka, která podporuje a inspiruje severoafrické ženy k tomu, aby byly samy sebou. Jako členky/členové společnosti, která učí ženy, aby byly zticha, poslušné a v podstatě bezmocné, svou hudbou Taqbir vytvářejí bezpečný prostoru, kde každá/ý může svobodně vyjádřit svůj vztek.

Taqbir vystupují proti kultuře, která jejich hudbu a otevřenost vnímá jako urážku, a svým punkovým přístupem nabízejí alternativu, inspiraci a naději – tedy něco, co by jejich mladší já dříve tak zoufale potřebovalo. Tato neochvějná pětice nahlíží na punkovou hudbu skrze optiku riot grrrl hnutí, a vzdává tak hold ženským průkopnicím z kapel jako X-Ray Spex, Bona Rays nebo The Slits, které měly zásadní vliv na britskou punkovou scénu. Tvorba Taqbir není jen kratochvíle, ale revolta proti utiskovatelským režimům, a určitě by letos neměla chybět v tvém playlistu.

 

Bandcamp / Instagram