Tenue

Tenue
Day: 27. 07. 2023

A Guarda, Galiza

emocrust * scremo * emoviolence * hardcore * punk * post-metal

 

EN:

Tenue is a broad-spectrum punk band that aims to blend sounds ranging from crust to post-metal, including elements of emo, blackgaze and screamo. Formed by three friends from a rural Galician village in 2017, they have recently added a fourth member from the now defunct emocrust band URA. Tenue considers themselves a political collective rather than a music band, rooted in an anti-authoritarian and DIY ethos. They have released two LPs: Anábasis (2018) and Territorios (2021). 

 

CZ:

Tenue z A Guarda v Galícii mají v rámci punku široký záběr a do svého zvuku pojmou crust i post-metal nebo prvky ema, blackgazu a screama. Původní band dali dohromady v roce 2017 tři kámoši z jedné galicijské vesnice, nedávno přibrali čtvrtého člena z nyní jež neaktivní emocrustové kapely URA. Tenue se spíš než za kapelu považují za politicky angažovaný kolektiv, který vychází z diy a anti-autoritářského éthosu. Doposud vydali dvě LP: Anábasis (2018) and Territorios (2021).

 

 

Bandcamp / Instagram / Facebook